Muziek - Werkplaats

Beluister jouw eigen muziek!

2010 - 2011 - Kunst Centraal - KC - Lennard
2010 - 2011 - Kunst Centraal - KC - Hinke en Edien
2010 - 2011 - Kunst Centraal - KC - Esther en Dirk
2010 - 2011 - Kunst Centraal - KC - Elly en Hanneke
2010 - 2011 - Kunst Centraal - KC - Dirk en Lisanne